Browse By Cities & Town

SAMBHAL    -     05921

Name Qualification & Expert Year Mobile Address
Dr. Alok Raj (Agarwal) B.Sc., B.H.M.S.(N.H.M.C.&H.), Lucknow, U.P Homoeopathic Physician & Consultant 1988 9837773225,
Prakash Clinic, Shankar College Building,

Dr. Hemant Saini B.H.M.S.(S.K.G.K.H.M.C.&H.), Moradabad Classical Homoeopath Homoeopathic Physician & Consultant 2003 9358353746,
Doctor Hemant Homoeopathic Clinic, Near Sarthal Chowki, Ram Leela Maidan Road,Kot East
hemant_saini21@yahoo.com
Dr. Mushahid Ali D.H.M.S.(Hahnemann H.M.C.&H.), Bhopal, M.P Homoeopathic Physician & Consultant 1987-88 9917620354, 9720447772,
Homoeo Clinic, Opp. Bal Vidya Mandir School, Chaman Sarai, Near Ajenty Chauraha,

Dr. Rakhi Bansal (Agarwal) Homoeopathic Physician & Consultant 9897643807, 9058758907,
Rakhi Homoeo Hall,Mohalla Ther, Near Gopal Dharamshala,

Dr. Shabbir Husain M.H.M., Trivendrum Kerala Homoeopathic Physician & Consultant 1986 9837238505,
Shabbir Homoeopathic Medical Store,Raysatti Bus Stop Joya Road,

Dr. Suman Saini B.H.M.S.(S.K.G.K.H.M.C.&H.), Moradabad Classical Homoeopath Homoeopathic Physician & Consultant 2003 9412664482,
Doctor Hemant Homoeopathic Clinic, Near Sarthal Chowki, Ram Leela Maidan Road, Kot East
hemant_saini21@yahoo.com