Browse By Cities & Town

AURAIYA    -     05683

Name Qualification & Expert Year Mobile Address
Dr. Ashok Kumar Shukla B.M.S. (K.H.M.C.) Kanpur,Homoeopathic Physician & Consultant 9410439174,
245977
H.No. 84, Khirki Sahab Rai,Auraiya

Dr. Haji Abdul Shakoor M.H.M. (Trivendrum),Homoeopathic Physician & Consultant 9359913377, 9997046748,
Tilak Nagar,Auraiya

Dr. Mulki Ram Sharma D.H.M.S. (K.N.H.M.C & H.) Bhagalpur Bihar,Homoeopathic Physician & Consultant 9719127645,
244661
H.No. 85, Near Nehru Inter College,Banarsidas

Dr. Nirmala Verma Homoeopathic Physician & Consultant 9219888503,
Thathrai Mohal,Near Khadi Bhandar,Etawah Road

Dr. Sadhana (Mishra) 9838467173,
Rudrakshi Clinic of Homoeopathy & Drug Transmission,Awas Vikas, Sarai Raj Shah
drhsmishra4u@gmail.com
Dr. Suneel Kumar Shukla B.H.M.S.(S.G.H.M.C.&H.), Ghazipur, U.PExpert in Drug Transmission Through Hair from a DistanceHomoeopathic Physician & Consultant 8004451423, 9236607676,

suneelshukla.bhms@gmail.com